2018_shcherbakova_chibilyov_prirodnyy_fenomen_bora.pdf