ashchisayskaya-step-avtor-foto-alla-kozhevnikova.jpg

Айщисайская степь. Фото: Алла Колесникова, фотография предоставлена ФГУП "Заповедники Оренбуржья"