img_8631.jpg

Oleg Anofriev and host of the ceremony Sergey Guskov