img_8720.jpg

From left to right: Vadim Gaponenko, Alexei Leonov, Valentina Tereshkova, Viktor Savinykh, Leonid Vasiliev and Sergei Guskov