irikla._hrushchevskiy_zaton_1996.jpg

Ирикла. Хрущевский затон (1996)