metodicheskie_ukazaniya_pogoda_i_klimat_v_obektive.doc