neizvestnyy_no_krasivyy_argut_keberekov_3.jpg

Снежный барс. Фото: Аргут Кебереков