ostrov_zemlya_aleksandry_arhipelag_zemlya_franca-iosifa._foto_dmitriy_cherkasov.jpg

Alexandra Land (Земля Александры, Zemlya Aleksandry), Franz Josef Land. Photo: Dmitry Cherkasov