saratov_protokol_no1_ot_12.10.2020_obshchego_sobraniya_zaochnoe_golosovanie_po_delegatam_na_sezd_rgo.pdf