tigrenok._avtor_leonid_zayka_2.jpg

Photo by: Leonid Zayka, provided by the Amur Tiger Center