Fox, near Anadyr

Fox, near Anadyr

Chukotka Autonomous Okrug
Photo: Alexander Chukhlantsev