Khibiny

Khibiny

Khibiny, Kirovsk, Murmansk region. Photo: Oleg Semenkevich