1_informacionnoe_pismo_geograficheskie_issledovaniya_v_zabaykale.pdf