111f.g._filippov_vo_vremya_sluzhby_v_leyb-gvardii_svodnom_kazachem_polku._1913_g.jpg

Г.Е. Филиппов. Павловск Царскосельский. 1913 г. Фото из семейного архива Г.Ф. Емельяновой.