14.09.17.otkrytie_vystavki_geodezicheskih_priborov_29.jpg