3._aleksandr_savchenko_nagrazhden_blagodarstvennym_pismom_ministra._foto_d.pleshkovoy.jpg