3_storozhevaya_bashnya_na_lisey_gore.jpg

Автор фото: Александр Львович Аврасин