4._razgruzka_v_buhte_syurkyulya_o.gogland._pervoe_chto_edet_v_lager_-_konechno_zhe_produkty_sprava_-_te_samye_skorostnye_raptory.jpg

Разгрузка в бухте Сюркюля о. Гогланд. Первое, что едет в лагерь - конечно же, продукты! Справа - те самые скоростные "Рапторы"