5_denisenko_lyudmila_-_kulturnoe_nasledie_kazan_mnogolikaya_-_2018_-_406487.jpg

Казань многоликая. Фото: Людмила Денисенко