7._biotehnicheskie_polya_zakaznika_v_vesenniy_period._foto_d.pleshkovoy_002.jpg