chlenskiy_bilet_1926_goda_oblozhka.jpg

Членский билет Дмитрия Фильчева