ekspert_premii_prezident_fonda_im.v.i.vernadskogo_chlen-korrespondent_ran_vladimir_grachev_i_kollektiv_atorov_pervogo_enicheskogo_atlasav_rossii.jpg

Вручение премии коллективу аторов этнического атласа Ставропольского края