geobotanicheskaya_harakteristika_dubravy_u_derevni_velkota.pdf