gipsovye_natechnye_obrazovaniya_v_peshchere_kranogorskaya_4.jpg

Гипсовые натечные образования в пещере Краногорская 4. Фото: Владимир Горбатовский