hm-12181-74_dokument_chlenskiy_bilet_geograficheskogo_obshchestva_soyuza_ssr_no_4493_bardina_g.i._6_aprelya_1971_g._1.jpg