krasovskiy_aleksey-viki-800px-geodezisty_na_sopke_vetrov_-_geodetics_on_sopka_vetrov_-_panoramio.jpg

Геодезисты на сопке ветров. Фото: Алексей Красовский