loshad_przhevalskogo_sashenka_i_zherebenok._foto_a._chibilyova.jpg

Лошадь Пржевальского с жеребенком. Степной стационар "Оренбургская Тарпания"