ob_izbranii_delegatov_ot_saratovskogo_oblastnogo_otdeleniya_obshchestva_na_xvi_sezd_russkogo_geograficheskogo_obshchestva.pdf