portret_astronoma_o._v._struve_1886_avtor_-_i._n._kramskoy.jpg

Портрет Отто Струве, Н. Крамской. Фото с сайта wikipedia.org