pravyy_bort_leera_obrusheniya.jpg

Фото: пресс-служба ЦПИ РГО