programma_chteniy_xxxviii-h_chteniy_zashchitniki_otechestva_3.doc