ris.3._vystavka_geodezicheskih_priborov_v_rgo_17.10.2000g.jpg