s_akademikom_kotlyakovym_v.m.jpg

С академиком В.М.Котляковым