sleva_napravo_yuriy_maslyaev_aleksandr_kilmet_rosita_ruis_aleksandr_alyakrinskiy.jpg

Слева направо: Юрий Масляев, Александр Кильмет, Росита Руис, Александр Алякринский