starovozrastnaya_sosna_okruzhnost_ok._430_sm_v_nacparke._foto_p._velmovskiy.jpg

Старовозрастная сосна (окружность ок. 430 см) в нацпарке. Фото: П. Вельмовский