viii_mezhdunarodnyy_stepnoy_forum_rgo_otkryvaetsya_v_den_rozhdeniya_instituta_stepi.jpg

Исторические предпосылки организации Института степи в городе Оренбурге