Телепроект "Моя планета-Башкортостан" от 22.01.2019