Празднование юбилея Аверкиева Константина Владимировича

Козлов Александр Фотиевич и Константин Аверкиев (фото Г. Самохин)
празднование юбилея Аверкиева К.В. (фото Г. Самохин)
празднование юбилея Аверкиева К.В. (фото Г. Самохин)
празднование юбилея Аверкиева К.В. (фото Г. Самохин)
празднование юбилея Аверкиева К.В. (фото Г. Самохин)
Александр Козлов, Константин Аверкиев и председатель РГО Крыма Геннадий Самохин (фото Г. Самохин)