dsc-8891.jpg

The exhibition of Miklukho-Maklay’s in Chistoprudny Boulevard in Moscow. Photo by: Nikolay Razuvaev